Basics of experimental determination of wheel-rail contact forces by using instrumented wheelsets
Osnove eksperimentalnog određivanja sila u kontaktu točak-šina primenom instrumentalizovanih osovinskih sklopova

Milan Bižić, Dragan Petrović
2017 IMK-14 - Istrazivanje i razvoj  
1 Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija Sile u kontaktu točak-šina predstavljaju glavne uticajne parametre i pokazatelje kvaliteta dinamičkog ponašanja železničkih vozila. Njihovo tačno određivanje ima veliki praktični značaj u procesima razvoja i ispitivanja železničkih vozila. Iskustva pokazuju da je najbolji način za određivanje ovih sila eksperimentalno ispitivanje odnosno merenje koje može biti stacionarno (sistemi na koloseku) i kontinualno
more » ... u) i kontinualno (sistemi na vozilu). Kada se radi o mernim sistemima na vozilu, čija upotreba je obavezna u mnogim slučajevima sertifikacije i atestiranja železničkih vozila prema međunarodnim standardima, ne postoji univerzalno tehničko rešenje. Kao posledica toga, danas postoji veliki broj rešenja ovakvih mernih sistema koji su uglavnom zasnovani na primeni instrumentalizovanih osovinskih sklopova. Cilj ovog rada je da analizira najznačajnije metode i definiše osnove merenja sila u kontaktu točak-šina i položaja tačke kontakta primenom instrumentalizovanih osovinskih sklopova. Rezultati rada mogu biti veoma značajan izvor informacija za naučnike i inženjere, imajući u vidu nedostatak literature i naučnih publikacija u ovoj oblasti. Ključne reči: Sile u kontaktu točak-šina, Instrumentalizovani osovinski sklop, Eksperiment, Železnička vozila.
doi:10.5937/imk1702063b fatcat:pav727cvdze27okigvfajjonhy