TÜRKİYE'DE ASKERi, VETERİNER HEKİMLtK TARİHİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

DİNÇER Ferruh
1980 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Çalışmamı;::.ın ilk bölümünde (7) Ülkemizde askeri veterinerlik öğretim ve eğitimi ile bunun bilimsel yaşamımıdaki yeri değerlendirilmişti. Bu bölümc.e askerf veteriner hekimliğimizee örgütlenme ve evreleri incelenmiştir. i 9 uncu yüzyıl boyunca gelişme gösteren askeri ıeteriner hekimliğimiz Thieme'ye (I 4) göre 19 q'de mükemmel bir kuruluş olarak planlanmış, ancak u-zun savaş yıllrI-rl programın tümüyle uygulanmasını engellemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile başlayan yenilikler
more » ... n yenilikler arasınr.a Orr.u Veteriner Hi-zmetleri de günün koşullarına göre düzenlenmiştir. Askeri veteriner hekimlerimizin Ülkemize tanıttığı birfok uygulama ve bilimsel r'.dlar arasınc.!) "Gıea Kontrol ve Teknolojisi" üzerindekiçalışmaları, bu meslektaşlarımızı Türkiye' de veteriner halk sağlığının öncüleri olma durumuna getirmiştir.
doi:10.1501/vetfak_0000000900 fatcat:gu4qsmlapjbahhcd2nrld7yzg4