Leiomyosarcoma of the inferior vena cava - per surgery finding
Leiomyosarkom dolní duté žíly - peroperační nález

Hana Musilová, Roman Staněk, Gabriela Černá, Iva Zambo, Jiří Hájek
2018 Urologie pro praxi  
1 Urologické oddělení, Slezská nemocnice, Opava 2 Patologické oddělení, Slezská nemocnice, Opava 3 I. patologicko-anatomický ústav LF MU Brno 4 Chirurgické oddělení, Slezská nemocnice, Opava V článku prezentujeme případ 46leté pacientky s diagnózou tumoru pravé ledviny, která byla indikována k laparoskopické pravostranné nefrektomii. Konečné histologické vyšetření přineslo zajímavý nález -primární leiomyosarkom dolní duté žíly sahající k dolnímu pólu pravé ledviny. Mezi lety 1961 až 2008 bylo
more » ... 1961 až 2008 bylo nahlášeno 1 210 tumorů dolní duté žíly, z toho 85 případů bylo diagnostikováno jako primární leiomyosarkom. Klíčová slova: primární leiomysarkom, dolní dutá žíla, resekce. Leiomyosarcoma of the inferior vena cava -per surgery finding Herein we present a case report of a 46 year -old female patient diagnosed with tumor of right kidney. Pacient underwent laparoscopic nephrectomy. Final histology report determinated suprising result -primary leiomyosarcoma of the inferior vena cava. Between years 1961-2008 were reported 1 210 tumors of the inferior vena cava. 85 cases were diagnosed as primary leiomyosarcoma.
doi:10.36290/uro.2018.086 fatcat:bp66xo4rpbh2ln5l4qqx7e6vxy