The Operation of Automobile Engines on Biofuel E85

Adam Polcar, Antonín Skřivánek, Jiří Čupera
2012 Journal of Middle European Construction and Design of Cars  
Shrnutí Článek se zabývá monitorováním výstupních parametrů automobilových motorů při provozování na biopalivo E85 s Pro analýzu byla vybrána dvě vozidla a jeden motor. Měření vozidel bylo provedeno pomocí válcového dynamometru na vozidlové zkušebně. Motor byl testován na zkušebně motorů pomocí vířivého dynamometru. Jako referenční palivo byl zvolen benzín Natural 95 (BA95). Vozidla byla pro spalování E85 vybavena dodatečnými přestavbovými sadami. Seřízení motoru proběhlo pomocí programovatelné
more » ... ocí programovatelné řídicí jednotky. Všechna měření probíhala při ustálených parametrech. Mezi hodnocené parametry patřila spotřeba motoru, výkon a efektivní účinnost. Výsledky měření poukazují na pozitivní vliv etanolu na spalovací proces u všech hodnocených motorů. Jak je z výsledku dále patrné má majoritní vliv na změnu výstupních parametrů i seřízení motoru resp. vstřikované dávky
doi:10.2478/v10138-012-0011-y fatcat:3hwwqkvb5veihi2m3dbqewu754