Relacje Sejmu Ustawodawczego z rządem i Naczelnikiem Państwa: system rządow w latach 1919–1921

Andrzej Kulig
2018 Przegląd Sejmowy  
doi:10.31268/ps.2018.37 fatcat:g4cbebg2yrd2hnkbmup5kbhz7u