THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF STATIONARY AND DYNAMIC RUNNING OF ONE FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR

Horia-Ionuţ Petcu, Adrian Badea
2010 U.P.B. Sci. Bull., Series C   unpublished
Această lucrare îşi propune să evalueze performanţele unui colector solar plar în condiţii atmosferice de funcţionare. În acest scop s-a construit o instalaţie pilot care permite construirea caracteristicilor panourilor solare. Spre deosebire de modelele folosite în standardele curente, modelul matematic prezentat în aceasră lucrare foloseşte pe lângă ecuaţiile de bilanţ energetic şi ecuaţii de transfer de căldură între componentele colectorului. Rezultatele experimental obţinute pentru
more » ... nute pentru regimurile staţionare au permis ajustarea coeficienţilor de transfer de căldură şi folosirea lor în regimuri dinamice. Comparaţia rezultatelor experimintale cu cele ale integrării numerice a ecuatiilor arată o bună corelare. This paper aims to evaluate the performance of a solar flat plate collector in real outdoor conditions. For this purpose, it has been built a pilot installation that allows the construction of solar panels characteristics. Unlike the models in the current standards, the mathematical model presented in this paper go beyond the energy balance equations and add heat transfer equations of collectors components. Obtained experimental results for stationary regimes allowed the adjustment of the heat transfer coefficients and their use in dynamic regimes. Comparison of experimental and numerical integration results shows a good correlation.
fatcat:h7nhvrkde5d63lsl4qkrmwndwe