DEMOKRATİK DEVLETLERDE EGEMENLİĞİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Hasan YILMAZ-
2021 The Journal of Academic Social Science Studies  
Devletin toplumsal yapıda meşruiyet zemini oluşturduğu ve ondan güç aldığı araçlardan biri egemenliktir. Egemenlik bir kavram olarak kural koyma gücü, hâkimiyet, hegemonya, hükümranlık gibi anlamlarla ifade edilmektedir. Demokrasilerde egemenliğin halka ait olması, halkın kendi kararlarını alabilmesi ve kendisini yönetebilmesi şeklindeki tanımsal ifadeleri göstermektedir ki demokrasinin olduğu ülkelerde egemen güç halkın kendisidir. Ancak kaynağı ne olursa olsun egemenlik bir iktidarın elinde
more » ... yat bulabilmektedir. Demokratik devletlerde iktidarı belirli süreler için halk belirler. Seçmenler bu kararlarını, yasalar ile korunan hakları doğrultusunda farklı demokratik yollarla gerçekleştirir. Söz konusu demokrasi anlayışları ise demokrasi adına bir kazanım olsa da eksiksiz ve sorunsuz olmayabilir. Bu yüzden en demokratik yollarla da olsa mevcut demokrasi uygulamalarında bazı sorunsallar ortaya çıkabilir. Genel olarak yaş ve uyruk şartıyla toplumun belirli bir kısmının seçmen olarak kabul edilmesi, seçimlere katılmayan vatandaşların siyasal hak ve taleplerinin hangi yollarla karşılanacağı, mevcut siyasal partilerin beyanname ve programlarının toplumun belirli bir kısmında karşılık bulamaması gibi sorunsallar öne çıkmaktadır. Ayrıca azınlıkların hak ve taleplerinin uygulamaya nasıl yansıdığı, iktidar partisi seçmeninin iktidarın aldığı kararları kabul etmemesi durumunda oluşabilecek sorunsallar da demokrasi türü fark etmeksizin egemenliğin kullanımını etkilemektedir. Bu çalışmada demokrasi kavramı bağlamında demokratik devletlerde egemenlik hakkı, egemenliğin kullanımı ve iktidar ilişkileri anlatılmış, halkın egemenlik hakkını kullanırken yaşayabileceği sorunsallara vurgu yapılmıştır.
doi:10.29228/jasss.50713 fatcat:kus67wprfncini5ruoixknbmne