Ion Motion Induced Emittance Growth of Matched Electron Beams in Plasma Wakefields

Weiming An, Wei Lu, Chengkun Huang, Xinlu Xu, Mark J. Hogan, Chan Joshi, Warren B. Mori
2017 Physical Review Letters  
doi:10.1103/physrevlett.118.244801 pmid:28665672 fatcat:te5nlcklobbixawgxwl3jyaqku