Simplification of roughness bottom backscattering model at small grazing angle in shallow-water

Qian-Nan Hou, Jin-Rong Wu
2019 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.68.20181475 fatcat:n3kcdu3u6nhphca2ldvao5b3oy