Book Review - Creating Innovators [post]

Anh-Duc Hoang
2020 unpublished
Ngày nay, chúng ta thấy sự xuất hiện của từ đổi mới với tần suất dày hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở tất cả các lĩnh vực từ giáo dục, kinh tế tới chính trị, thậm chí cả giải trí. Thế nhưng, một nghịch lý đáng buồn là những nhà sáng tạo nổi danh đều trở thành nhà sáng tạo một cách ngẫu nhiên, thậm chí có phần hú hoạ, thay vì được đào tạo một cách bài bản trong trường lớp. Nghịch lý này liệu sẽ còn tồn tại bao lâu và có trở nên phức tạp hơn nữa?
doi:10.31219/osf.io/cgaw7 fatcat:hodabck65nhffds2rk5mmk2dvq