Doğukapı - Akyaka - Kars - Sarıkamış - Erzurum eski demiryolu hattı ve mimari yapılanması

Ali Yalçın Tavukçu, Mehmet Yavuz
2012 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi  
Osmanlı İradesi dışında yapılmış tek demiryolu hattıdır. Transkafkasya demiryollarına bağlı ve Batum-Tiflis-Gümrü Demiryolu'nun devamı olarak, üç aşamalı inşa edilmiş, askeri amaçlı bu demiryolu hattı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra, Kuzeydoğu Anadolu'nun Rusların eline geçmesi ile başlayan kırk yıllık Rus idaresi içinde, Çarlık Rusya'sı tarafından yapılmıştır. Makale kapsamında, söz konusu demir yolunun Kars'a kadar olan kısmında, işletme amacıyla inşa edilmiş olan sanat yapıları;
more » ... üler, Menfezler, Tüneller, İşletme (İdari) Binaları, İstasyon/Gar Binaları, Lokomotif Depoları, Su Kuleleri ve Lojman Binaları gibi yapılar; malzeme, teknik, planlama, mimari stil ve kullanım biçimi yönlerinden incelenmektedir. Yapılar stilistik açıdan irdelendiğinde, Rönesans ve Maniyerizm gibi farklı mimari akımlara ait üslup elemanlarını bünyelerinde taşıdıkları görülür. Ancak bu üslup özelliklerinin yapılarda bir arada kullanılması, araştırmaya konu yapıların, genel olarak "Avrupa Menşeli Baltık Seçmeciliği" anlayışıyla tasarlandıklarını gösterir. Anadolu'da bulunan diğer demiryolları yapılarından * Bu makale, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamındaki, 2009/161 Nolu projenin ilk etap çalışmalarını ve sonuçlarını içermektedir. Makalede yer alan bulgu ve materyallerin bir kısmı, Konya-Selçuk Üniversitesi'nde, 20-22 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen, "XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu"nda aynı başlıkla bildiri olarak sunulmuş, ancak yayınlanmamıştır. Destek ve yardımlarından dolayı; Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Akyaka Kaymakamı Sayın Karahan DAŞTAN'a ve TCDD çalışanlarına teşekkür ederiz.
doaj:b481fbc763234168b469aef0ad316f12 fatcat:jjvuotiu2valxphxi3ksnsoade