Belgische bijdrage omtrent de Pensioens-kwestie

Gericke
1878 De Economist  
Gaarne voldoen wij aan her verzoek van den Hr. Minister van Buitenlandsche Zaken om onderstaand rapport van onzen Gezantschapsseeretaris te Brussel over her voorstel eener Belgisehe eommissie omtrent'de pensioens-kwestie in ons Tijdsehrift te publiceeren.
doi:10.1007/bf02204912 fatcat:woommqdo4nb6dcgpf7o3bmgkua