Sihirli Gülüşlerle Yaşama Bir Dokunuş: Mizah Terapi

ebru başkaya, Satı Demir
2018 Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi  
A Touch to Life With Magical Smiles: Humor Therapy Ebru BAŞKAYA a , Satı DEMİR b ÖZ Mizah; komik, eğlendiren hareket veya ifade, kişinin hoşça vakit geçirmesine katkıda bulunan her şey ya da gülmeyi oluşturan nesne şeklinde tanımlanabilmektedir. Mizahın, hastaların stresini azaltmadaki gücü anlaşıldıkça, hemşireler tarafından da terapötik amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Mizah terapi; bireysel ya da grup terapisi şeklinde yaşlılara, çocuklara, onkoloji ve psikiyatri hastalarına uygulanabilir.
more » ... ına uygulanabilir. Mizah terapide; gülme egzersizleri, komik videolar, komik kitaplar ve fotoğraflar, şakalar, komik ses kasetleri, komedi klipleri gibi birçok teknik kullanılmaktadır. Bu çalışmada amaç mizah terapinin yararları, mizah terapide kullanılan teknikler ve mizah terapi ile ilgili yapılan çalışmaları incelemektir. Yapılan çalışmalarda mizah terapinin, hastaların yaşadığı yalnızlık algısını azalttığı, yaşam doyumunu arttırdığı ve medikal tedavilere ek olarak kullanılmasının bireylerin yaşam kalitesi ile çabuk iyileşme üzerine olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. Mizah terapi, hemşireler tarafından hastaların tedavisinde tamamlayıcı bir terapi olarak kolaylıkla uygulanabilir. Bu alanda yapılmış ulusal çalışmaların sayısı da oldukça sınırlıdır. Bu nedenle hemşirelik uygulamalarında mizah terapinin kullanımı ve etkilerine yönelik çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. ABSTRACT Humor can be defined as a funny, entertaining movement or expression, anything that contributes someone to have fun or as a laughing object. As the power of humour in decreasing the stress of patients was understood, it was begun to be used as theraupatically by nurses. Humour therapy can be applied to elderly people, children and oncology and psychiatry patients as individual or group therapy. Many techniques can be used in humour therapy such as laughing exercises, comic videos, books and photographs, jokes, comic audio cassettes and comedy clips. Purpose of this study is to analyze the benefits of humour therapy, used techniques and the conducted studies about humour therapy. It has been observed in the conducted studies that humor therapy reduces the perception of loneliness experienced by patients, increases life satisfaction and it has positive effects on the quality of life and quick recovery of individuals when it is used additionally to medical treatments. Humor therapy can easily be applied by nurses as a complementary therapy in the treatment of patients. The number of national studies conducted in that field is also highly limited. For that reason, it is required the studies on the use and effects of humour therapy in nursery practices.
doi:10.17681/hsp.340288 fatcat:ig3b7ddrfzawfikvxr3wc4lyca