АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ У МАРКЕТИНГОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ПІДПРИЄМСТВА

Т. К. Вознюк
2023 Herald of Lviv University of Trade and Economics. Economic sciences  
Дослідження торговельних операцій є необхідним для кожного підприємства, адже ринок збуту є середовищем і водночас тим явищем, яке спонукає науково-технічний розвиток держави, конкурентну боротьбу підприємств, потреби і вимоги споживачів до продукції. Перебування підприємства на ринку збуту характеризується тенденціями й обсягами приросту виробництва товарної продукції. Метою даного дослідження є розкриття та обґрунтування аналізу товарної продукції з урахуванням тенденцій і приростів на
more » ... мстві за умови перебування на ринку збуту в державі. Саме аналіз товарної продукції показує ступінь виконання плану за місяць і наростаючим підсумком – за рік, який формується маркетинговою службою підприємства. Даний план складається на основі тих змін, процесів і явищ, які відбуваються на ринку збуту в державі. Для досягнення поставленої мети у статті використані методи дослідження, а саме: метод порівняння для визначення ступеня фактичного виконання плану за кожен місяць; метод декомпозиції, призначений для дослідження впливу удосконалень науково-технічного рівня виробничого процесу на підприємстві; метод індукції та дедукції – для визначення одиничних і загальних показників, які визначають вплив удосконалень науково-технічного рівня на приріст обсягів виробництва товарної продукції. Науковою новизною статті є обґрунтування того, що аналіз товарної продукції визначає необхідність коригування планів на подальші місяці з метою забезпечення своєчасного виконання замовлень від покупців і укладених договорів. Також науковою новизною є класифіковані заходи науково-технічного рівня, за якими підприємство забезпечує собі приріст обсягу виробництва товарної продукції. Отже, аналіз товарної продукції за умови врахування дослідження впливу удосконалень науково-технічного рівня виробничого процесу на підприємстві є важливою оціночною процедурою для маркетингу. Адже встановлюються подальші заходи щодо покращення існуючого становища на ринку, зокрема – причини невиконання плану, особливо організаційно-технічного характеру.
doi:10.36477/2522-1205-2022-70-10 fatcat:67rjilxqpjf4bjhoegposj2pla