VASILE GOLDIŞ-EUROPEAN THINKER AND POLITICIAN VASILE GOLDIŞ-GÂNDITOR ŞI OM POLITIC EUROPEAN

Stelean-Ioan Boia, În Acord, E Russel, Herbert Durkheim, Nicolae Welles, Celestin Titulescu, Lucian Bougle, W Romier, Wilson
unpublished
Vasile Goldiş (1862-1934) was a Romanian politician of European scale, who, through his theoretical contributions, exercised a positive influence over the ideas movement in the XIX-XX centuries Europe. His name is closely related of the Romanians national emancipation movement and of the other peoples found under the domination of the great empires of the time. After the First World War, his name was enlisted among the personalities who had militated for the cultivation of the ideal regarding a
more » ... world of peace and equal rights for all peoples of the world. Rezumat Vasile Goldiş (1862-1934) a fost un om politic roman de anvergură europeană, care prin contribuţiile sale teoretice a exercitat o influenţă pozitivă asupra mișcării de idei ale Europei secolelor XIX-XX: Numele său este strâns legat de mișcarea de emanciparea naţională a românilor și a celorlalte popoare aflate sub dominaţia marilor imperii ale timpului. După Primul Război Mondial și-a înscris numele în rândul personalităţilor care militau pentru cultivarea idealului unei lumi a păcii și egalităţii în drepturi pentru toate popoarele lumii-și pornind de la înţelegerea temeinică a consecinţelor catastrofale ale conflagraţiilor mondiale după cum și previzionând, spre sfârșitul vieţii sale, posibilitatea reală a declanșării unui nou război pustiitor, Vasile Goldiș a prefigurat înfiinţarea unui stat mondial sau a unui stat universal, afirmând că" astăzi solidaritatea efectivă a omenirii depășește toate cadrele prestabilite. Orientarea civilizaţiei noastre spre internaţionalism este mai presus de orice îndoială. Organizarea unitară a omenirii nu mai este o utopie. Dacă ea se va realiza în curând ori peste veacuri și dacă se va cere ca omenirea în acest scop să aducă noi jertfe de sânge, ori se va face prin evoluţie pașnică, este o altă chestiune"[GOLDIȘ 1930 : 5]. Spiritul vremii, considera Goldiș, impune irezistibil încercarea organizării universale a omenirii, care va conduc, desigur mai puţin armonios, la întruparea statului mondial. Acest stat este rezultatul unor revendicări conștientizate cu tot mai mare claritate de către naţiunile lumii, a solidarităţii umane. Instituirea statului universal nu va determina dispariţia naţiunilor, "dimpotrivă , el va asigura și unora și altora deplinătatea posibilităţilor de afirmare prin fiinţa lor specifică, în interesul tuturor. Statul universal, prin eliberarea desăvârșită a știinţei, va stăpâni în măsură crescândă natura, și prin luminarea desăvârșită a conștiinţei va fi stăpânit de binele tuturor"
fatcat:53oyxh4i2rdxxedoloyj6bpvoi