COMMERCIAL CONCESSION CONTRACT

A.V. Aksiutina, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, A.Yu. Koptiaieva, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
2019 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Коптяєва А.Ю., здобувач вищої освіти III курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Стаття присвячена характеристиці договору комерційної концесії за сучасним цивільним законодавством України. Стаття спрямована на детальне опрацювання поняття концесії та договору комерційної концесії, аналіз цього явища за законодавством України станом на
more » ... України станом на 2019 рік. Одним із нових правових інститутів, якому належить особливе місце в системі права, є договір комерційної концесії. Він укладається з метою створення нових господарюючих комплексів, розширення ринку збуту товарів і послуг під маркою правовласника. Комерційна концесія як інститут цивільного права був уведений в Україні тільки в 2003 р. із прийняттям нового Цивільного кодексу України шляхом включення до його складу окремої глави «Комерційна концесія». На сучасному етапі комерційна концесія, або франчайзинг набирає великого обороту. Комерційна концесія в Україні та далеко за її межами відома насамперед завдяки функціонуванню таких суб'єктів підприємництва, як: CocaCola, McDonald's, Kodak тощо. Це поняття являє собою сучасний та оптимальний засіб забезпечення розширення бізнесу комерційних організацій без тягаря створення філій та дочірніх підприємств у певній місцевості. Для України це явище запозичене з прикладу зарубіжних країн. Батьківщиною відносин комерційної концесії по праву можна вважати США. Одним із родоначальників сучасного франчайзингу вважається компанія «Зінгер», яка виготовляла швейні машинки (50-ті роки XIX ст. США). У другій половині ХХ століття франчайзингові системи міцно посіли своє особливе місце в різних сферах бізнесу, а договір франчайзингу виділився у самостійний вид договорів. Нами розглядалося питання розвитку договірних відносин комерційної концесії за українським законодавством. У статті розглянуто окремі питання укладення договору комерційної концесії та його істотні умови, форма укладення договору комерційної концесії, аналіз розвитку у світі та в українському законодавстві комерційної концесії, розглянуті види франчайзингу. Ключові слова: комерційна концесія, правовласник, користувач, франчайзинг, торговий франчайзинг, збутовий франчайзинг, франчайзинг у сфері обслуговування та надання послуг, виробничий франчайзинг.
doi:10.32782/2524-0390/2019.4.21 fatcat:5ug4qkw5rnhrjg3a33w5zsowz4