Prinos biomase i parametri kvaliteta suve materije odabranih populacija engleskog ljulja

Željko Lakić, Jela Ikanović, Slobodanka Pavlović
2016 Агрознање  
Sažetak Ispitivanja komponenti prinosa genetički divergentnih populacija engleskog ljulja obavljena su na oglednom polju i u laboratorijama Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci, tokom 2006Luci, tokom ., 2007Luci, tokom . i 2008 godine. Korišćeni materijali su potomstva autohtonih populacija engleskog ljulja, koje su sakupljene na širem području Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Nakon multiplikacije sjemena odabranih populacija, 2006. godine zasnovan je
more » ... Za ova istraživanja korišćeno je 7 populacija engleskog ljulja, i to: Banjaluka, Kosjerovo, Laminci, Kobatovci, Kobaš, Delibašino selo i Sarajevo. Tokom trogodišnjih istraživanja analizirana su slijedeća svojstva: a) prinos zelene biomase; b) prinos suve materije; c) hemijski sastav suve materije u prvom otkosu; d) prinos sirovih proteina.Na osnovu trogodišnjih ispitivanja prinosa zelene biomase i suve materije, po visini i stabilnosti prinosa, ističe se populacije Banjaluka. Populacija Delibašino selo je u prvom otkosu suve materije imala najviši prosječan sadržaj sirovih proteina i najniži sadržaj sirove celuloze. Najviši prosječan prinos sirovih proteina tokom ovih ispitivanja ostvaren je sa populaciom Sarajevo. Abstract Yield and quality parameters were assessed on genetically divergent ryegrass populations in a three year field-experiment. Ryegrass populations were obtained from expedition collections of indigenous ryegrass species form the area of Bosnia and Herzegovina (Republic of Sprska). Following seed multiplication, seven ryegrass populations were selected in 2006 for further evaluation. Selected ryegrass populations were the following: Banja Luka, Kosjerovo, Laminci, Kobatovci, Kobas, Delibašino selo and Sarajevo. The experimental design followed was random in a continuous three-year experiment. Parameters of yield and quality were assessed during harvest: a) forage yield; b) dry matter; c) chemical composition of dry matter in the first harvest; d) crude protein yield. Based on the three-year study of green biomass and dry mass yield, by the yield height and stability, the population of Banja Luka stands out. In the first harvest of dry mass a highest raw proteins content and the lowest content of raw cellulose had the population Delibašino selo. The highest average raw proteins yield measured during these tests was achieved at a population Sarajevo.
doi:10.7251/agrsr1502241l fatcat:l3je6uxyh5ah7j5yh6jcbytyyq