ORMAN KORUMA ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Ertuğrul Bilgili
2014 unpublished
Yangınların saptanmasından söndürülmesine kadar uygulanan işler Yangınların Söndürülmesi dönemini kapsar. Orman yangınlarının söndürülmesi uzmanlık, taktik ve strateji isteyen bir iştir. Bundaki başarı çıkan yangını iyi incelemeye ve yangını etkileyecek hususları iyi saptamaya bağlıdır. Orman yangınlarının söndürülmesi aşamalarını şöyle sıralayabiliriz; A. ORGANİZASYON Bu yangın, genellikle, bir veya birkaç kişi tarafından kolaylıkla söndürülebileceği için organizasyon sorunu söz konusu
more » ... söz konusu değildir. Henüz çıkmış yangına ulaşan her şahıs kendi kendinin Yangın Amiridir. Yapılacak işe kendisi karar verir ve kendisi uygulanır fakat eğer yangını söndürmeye iki kişi gitmişse, o zaman organizasyon gereksinimi ortaya çıkar. Bu durumda söndürücülerden biri Yangın Amiri görevini üstlenir.
fatcat:pomstgmur5dnxahlg7c72j62hi