Malondialdehyde - a potential marker of nanoparticle toxicity in an aquatic environment

Liliana CEPOI, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Chișinău, Republica Moldova, Ludmila RUDI, Tatiana CHIRIAC, Vera MISCU, Valeriu RUDIC, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Chișinău, Republica Moldova, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Chișinău, Republica Moldova, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Chișinău, Republica Moldova, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Chișinău, Republica Moldova
2020 Mireasa. Mirele  
MALONDIALDEHYDE -A POTENTIAL MARKER OF NANOPARTICLE TOXICITY IN AN AQUATIC ENVIRONMENT Introduction. As a result of increased production and spread in the environment, nanoparticles can pose a significant risk to public health. To date, the toxicity data of nanoparticles collected, using traditional models and methods, are contradictory and inconsistent. Highlighting the significant methods and markers of nanoparticle toxicity is a current research direction. Material and methods. The strain of
more » ... red microalgae Porphyridium cruentum CNM-AR-01, known as a lipid manufacturer, was used as object of study. The toxic effect of CdSe (3-7 nm), ZnSe (40 nm) and ZnS (30-35 nm) nanoparticles was tested. The amount of malondialdehyde was determined based on thiobarbituric acid reactive substances. Results. A close correlation between the amount of biomass and malondialdehyde in the cells of red microalgae Porphyridium cruentum has been established for nanoparticle concentration ranges which have a toxic effect on Porphyridium cruentum. Conclusions. Malondialdehyde can be considered as a marker of nanoparticle toxicity. Cuvinte cheie: nanoparticule, teste de toxicitate, dialdehidă malonică, Porphyridium cruentum. Introducere. Nanoparticulele pot prezenta un real pericol pentru sănătatea publică, ca urmare a creșterii producției și a răspândirii lor în mediu. Până în prezent, datele de toxicitate a nanoparticulelor, colectate cu ajutorul modelelor și al metodelor tradiționale, sunt contradictorii și inconsistente. Relevarea metodelor și a marcherilor semnificativi ai toxicității nanoparticulelor constituie o direcție de actualitate în domeniul cercetărilor. Material și metode. Ca obiect de studiu a servit tulpina microalgei roșii Porphyridium cruentum CNM-AR-01, cunoscută în calitate de producător de lipide. A fost testat efectul toxic al nanoparticulelor de CdSe (3-7 nm), ZnSe (40 nm) și ZnS (30-35 nm). Cantitatea de dialdehidă malonică a fost determinată în baza substanțelor reactive ale acidului tiobarbituric. Rezultate. A fost stabilită relația strânsă între cantitatea de biomasă și cantitatea de dialdehidă malonică în celulele microalgei roșii Porphyridium cruentum pentru acele domenii de concentrații de nanoparticule, care au efect toxic asupra obiectului studiat. Concluzii. Dialdehida malonică poate fi considerată marcher al toxicității nanoparticulelor.
doi:10.38045/ohrm.2020.1.10 fatcat:sjg24irxzfestdveicmgvcovfy