ACCURACY OF DISA-UROFLOWMETER AND PROBLEMS IN UROFLOWMETRY
DISA-尿流量計の精度検定と, 尿流量測定の問題点

Minoru Matsuda, Yoshinori Mori, Kouzi Takahashi, Hazime Nagata, Tsuyoshi Sakaguchi, Kouzou Kashiwai
1973 The Japanese Journal of Urology  
doi:10.5980/jpnjurol1928.64.10_837 fatcat:tda44mc52vgr5hf4vfeivxvuma