Vancomycinrezisztens Enterococcusok megjelenése sebészeti intenzív osztályon

Marcell Szabó, Anna Bozó, Sándor Soós, Katalin Darvas, László Harsányi, Ákos Csomós
2015 Orvosi Hetilap  
Bevezetés: Az Enterococcuso k növekvő antibiotikum-rezisztenciájukkal jelentős kórokozók az intenzív osztályokon; a törzsek új kihívást jelentenek. Célkitűzés: A szerzők célja a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikájának intenzív osztályán a vancomycinrezisztens törzsek halmozott előfordulása kapcsán szerzett tapasztalok ismertetése. Módszer: Eset-kontroll tanulmányban 2013. január 1. és június 30. közötti időszakban vizsgálták az Enterococcus-incidenciát mikrobiológiai mintákban és a
more » ... omycinrezisztens Enterococcusszal kezelt betegek demográfi ai, kórházi tartózkodási, mortalitási adatait. Eredmények: 114 betegnél azonosítottak Enterococcust, közülük 14-nél vancomycinrezisztens törzset. Az Enterococcus-incidencia a vancomycinrezisztens izolátumok megjelenése előtti és utáni időszakok között nem változott. A demográfi ai adatokban sem találtak különbséget a két csoport között. A vancomycinrezisztens Enterococcusokat hordozó betegek halálozása meghaladta a vancomycinérzékeny Enterococcusok jelenlétében észleltet (42,9% vs. 30,0%; p = 0,005), a kórházi tartózkodás ideje azonban nem különbözött. A vancomycinrezisztens csoportban a társbetegségek, valamint az akut műtétek gyakoribbak voltak. Következtetések: A vancomycinrezisztens Enterococcusok jelenlétében észlelhető magasabb halálozás felhívja a fi gyelmet a megelőzés és infekciókontroll jelentőségére, de a vancomycinrezisztencia oki szerepe kérdéses a nagyobb mortalitásban. Orv. Hetil., 2015, 156(19), 779-784. Kulcsszavak: vancomycin, Enterococcus, vancomycinrezisztens Enterococcus, intenzív, sebészet Outbreak of vancomycin-resistant enterococci in a surgical intensive care unit Introduction: Enterococci have increasing importance in intensive care units, and vancomycin-resistant strains express a new challenge. Aim: The aim of the authors was to present their fi ndings obtained from the fi rst vancomycin-resistant enterococci outbreak occurred in 2013 at the Intensive Care Unit of the 1st Department of Surgery, Semmelweis University. Method: This was a case-control study of patients who had Enterococci species isolated from their microbiological samples between January 1 and June 30, 2013. Changes of Enterococcal incidence and consequences of vancomycin-resistance in patient outcome were analyzed. Demographic data, hospital length of stay and mortality data were also collected. Results: Enterococci were isolated from 114 patients and 14 of them had vancomycinresistant strains. The incidence of Enterococcal strains was not different in the periods before and after the outbreak of the fi rst vancomycin-resistant Enterococci. Patients with vancomycin-resistant Enterococci had signifi cantly higher mortality rate than those with vancomycin-sensitive Enterococcus (42.9% vs 30.0%, p = 0.005); however, length of stay was not signifi cantly different. Co-morbidities and emergency surgery were signifi cantly higher in patients who had vancomycin-resistant Enterococci. Conclusions: The higher mortality observed in patients with vancomycinresistant Enterococcus infections highlights the importance of prevention and appropriate infection control, however, the direct relationship of vancomycin-resistance and increased mortality is questionable.
doi:10.1556/650.2015.30135 pmid:26039917 fatcat:x3umf55hivavvgoq476m7y4epe