Trends in tobacco-related behaviour among young people in Poland from 1995 to 2015 against a background of selected European countries
Zmiany w zachowaniach związanych z używaniem tytoniu wśród młodzieży w Polsce w latach 1995–2015 na tle wybranych krajów europejskich

Katarzyna Dąbrowska, Janusz Sierosławski, Łukasz Wieczorek
2018 Alcoholism and Drug Addiction  
doi:10.5114/ain.2018.78816 fatcat:gwk2pqq2efgbpijtqqdm4txnya