Bedre modellering af trængsel i Landstrafikmodellen ved indarbejdelse af modul til beregning af krydsforsinkelser

Peter Ravn, Julie Storgaard Espersen, Rasmus Dyhr Frederiksen
2020
Denne artikel beskriver arbejdet med at udvikle og indsamle data til at opbygge en krydsdatabase til Landstrafikmodellen. Vejdirektoratet igangsatte i 2012, et projekt med henblik på at udvide LTM med krydsmodellering. Med indførsel af krydsmodellering vil landstrafikmodellen opnå en klar forbedring, idet trængsels- og flaskehals effekter kan modelleres mere detaljeret. Indarbejdelse af et krydsgenereringsmodul og indsamling af krydsdata til en krydsdatabase resulterer til gengæld et markant
more » ... ngæld et markant større datagrundlag og dermed større vedligeholdelsesomfang for modellen. I artiklen beskrives den teoretiske, tekniske og praktiske fremgangsmåde for indførelsen af kryds- modellering i Landstrafikmodellen. Som forventet påvirker beregninger med krydsforsinkelser i Landstrafikmodellen rutevalget og den samlede rejsetid samt lokale ændringer i rutevalget. Det videre arbejde består nu i at indarbejde krydsdata i Landstrafikmodellen, samt udvide den til at regner med 10 tidsperioder for bedre at kunne modellere trængslen. Arbejdet med krydsdatabasen har også givet ideer til at forbedre modelleringen af trængsel i kryds yderligere, ved bl.a. at indarbejde muligheden for delte spor og trafikstyrede kryds i modellen.
doi:10.5278/ojs.td.v1i1.5780 fatcat:643ertzt6jaztah35tjgq5s2um