Depression and the ischemic heart disease
Depresja a choroba niedokrwienna serca

Grzegorz Opielak, Mykola Tsyganok, Jakub Piotrkowicz, Łukasz Szeszko, Ryszard Maciejewski, Wojciech Dworzański
2013 Zdrowie Publiczne  
Depresja a choroba niedokrwienna serca Depression and the ischemic heart disease Streszczenie Depresja i choroba wieńcowa są coraz częściej współwystępującymi jednostkami chorobowymi. Zauważono, iż osoby u których wystąpił ciężki epizod choroby wieńcowej częściej miewają depresję. U osób cierpiących z powodu depresji, równocześnie występuje większe ryzyko rozwoju choroby wieńcowej. Właściwym czynnikiem prognostycznym przebiegu choroby wieńcowej jest stan psychiczny chorego. Elementem kluczowym
more » ... apobiegania i leczenia choroby wieńcowej jest właściwy kontakt z pacjentem i pełne zrozumienie problemu choroby wieńcowej, co przy współwystępowaniu depresji znacząco ją komplikuje. Abstract Depression and coronary heart disease are more and more frequently co-occurring illnesses. It is noticed that individuals falling to the severe episode of the ischemic heart disease are more often struck by depression. Individuals, at whom disorders appeared with the depressive background, present an increased risk of the ischemic heart disease development. An inherent prognostic element in the course of cardiovascular illnesses is a mental state of the sick person. The key element of prevention and curing in cardio-vascular illnesses is an appropriate contact, full understanding of the problem of the ischemic heart disease, which in the course of depression are made difficult.
doi:10.12923/j.0044-2011/123-2/a.17 fatcat:5zdiwjcqbnbevjytddxrrrurni