Küçük Örneklerde Bartlett ve Levene Test İstatistiklerinin I. Tip Hata Bakımından incelenmesi

KESKIN Sıddık;GÜRBÜZ
2002 Journal of Agricultural Sciences  
doi:10.1501/tarimbil_0000000711 fatcat:xzfuaxdpbzcrnnzwp3q2kokb2i