Using Video Images for Determining Relative Disposition of Two Spacecraft

V. Simakov, V. Gubarev, N. Salnikov, S. Melnichuk
2016 Kibernetika i vyčislitelʹnaâ tehnika  
В работе рассматривается математическая проблема определения взаимного положения и ориентации двух орбитальных аппаратов по данным видеосъемки. Обсуждаются недостатки простейших процедур оценивания, основанных на прямом (попиксельном) сравнении изображений, и предлагается более строгий метод, обеспечивающий быстрое и точное оценивание относительных параметров. Метод составлен из трех основных частей ( инициализация, обновление и наблюдение), каждая из которых допускает независимую программную
more » ... ализацию. Предложенный алгоритм тестировался на упрощенной задаче и обнаружил высокую точность получаемого результата. Ключевые слова: орбитальная стыковка, оценивание положения и ориентации, орбитальная видеосъемка, техническое зрение. В роботі розглянуто математичну проблему визначення взаємного положення та орієнтації двох орбітальних апаратів за даними відео зйомки. Обговорюються недоліки найпростіших процедур оцінювання, які ґрунтуються на прямому ( попіксельному) порівнянні зображень, і пропонується більш строгий метод, що забезпечує швидке та точне оцінювання відносних параметрів. Метод складається з трьох основних частин (ініціалізація, оновлення та спостереження), кожна з яких може бути реалізована незалежно від інших. Запропонований алгоритм випробувався на спрощеній задачі та показав високу точність одержуваного результату. Ключові слова: орбітальна стиковка, оцінювання положення та орієнтації, орбітальна відео зйомка, технічний зір.
doi:10.15407/kvt185.03.035 fatcat:m6hxovwhifbnlazxbggla5cuga