Uşak Koşullarında Kızıltan-91 Buğday Çeşidi Üzerinde Farklı Azot Dozu ve Sıvı Gübre Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Aliye ALTUNTAŞ, İlknur AKGÜN
2016 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Anahtar Kelimeler Buğday, Azot, Sıvı gübre, Verim, Kalite Özet: Bu araştırma, farklı azot dozu (8 ve 14 N kg/da) ve sıvı gübre uygulamalarının (Amino Turbo, Biomax, Süper Tonik, Folvinex ) Kızıltan-91 makarnalık buğday çeşidi üzerinde verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlemek amacıyla, 2013 yılında Uşak şartlarında yürütülmüştür. Araştırma, Bölünmüş Parseller Deneme planına uygun olarak 3 tekerrürlü kurulmuştur. Azot dozları ana parsellere, uygulamalar ise alt parsellere (Azotlu gübreleme
more » ... e (Azotlu gübreleme 1.1\2 ekimle + 1\2 sapa kalkma başlangıcı(erken ilkbahar) 2. 1/3 ekimle + 1/3 erken ilkbaharda +1/3 sapa kalkma, 3. 1/2 ekimle + 1/2 erken ilkbahar +Amino turbo, 4. 1/2 ekimle + 1/2 erken ilkbahar +Biomax, 5. 1/2 ekimle + 1/2 erken ilkbahar +Süper tonik ve 6. 1/2 ekimle + 1/2 erken ilkbahar +Folvinex) yerleştirilmiştir. Ekimle birlikte bütün parsellere dekara 7 kg P2O5 hesabıyla fosforlu gübre uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre, azot dozlarının bitki boyunu, metrekaredeki başak sayısını, başaktaki tane sayısını, başaktaki tane ağırlığını, tane verimini ve ham protein içeriğini istatistiksel olarak önemli seviyede arttırdığı, ancak hektolitre ve bin tane ağırlığı ile camsılık özelliği üzerine önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Azotun farklı zamanlarda bölünerek ve sıvı gübre ilaveli uygulamalarında ise camsılık özelliği hariç, incelenen diğer tarımsal özelliklerde istatistiksel olarak önemli bir etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Kızıltan-91 çeşidinde en yüksek tane verimi 14 kg azot dozunda 1/2 ekimle + 1/2 erken ilkbahar +Folvinex uygulamasından elde edilmiştir. Ayrıca tane verimi ve kalite özelliği üzerine, azotun 3 farklı zamanda verilmesinin önemli bir etkisinin olmadığı, ancak Folvinex adı ile satılan sıvı gübrenin diğerlerine göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Abstract: The research was carried out to determinate the effects of different nitrogen dose (8 and 14 N kg/da) and liquid fertilizer applications ((Amino Turbo, Biomax, SüperTonik, Folvinex) on yield and yield components of kızıltan-91 wheat cultivar under the ecological conditions of Uşak in 2013. The study was established on split-plot design with 3 replications. The nitrogen dose took place in the main plots whereas the applications were in the sub-plots (nitrogen fertilizer 1.1\2 at sowing + 1\2 initiation of stem elongation stage (early spring ) 2.
doi:10.19113/sdufbed.53037 fatcat:54zohattirbs3avf64tarktyly