PERSPECTIVE DIRECTIONS OF CHEMICAL PRODUCTION DEVELOPMENT IN UKRAINE
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ

Liudmyla Koval
2019 Scientific opinion: Economics and Management  
УДК 338.45 Коваль Л.П. кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
doi:10.32836/2521-666x/2019-2-64-11 fatcat:jptdwbmcnfawrky677hfvk5xkm