ПЕРСПЕКТИВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ

О. В. Демчук
2016 Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences  
У статті розглянуті питання економічного становища рибної галузі на сучасному етапі та перспектив її розвитку в системі національного господарства. Визначено необхідність державної підтримки рибного господарства для подолання кризових явищ, що намітилися в галузі в останнє десятиліття. Ключові слова: національна економіка, рибне господарство, державна підтримка, пріоритетні напрямки, вилов риби.
doi:10.24025/2306-4420.1.33.2012.87134 doaj:556f9c33b4a3489ab0053da697a79a1a fatcat:jfgtbc54fjh4peaozxo3vdwso4