Використання предметів, отриманих в ході оперативно-розшукової діяльності

Черниш Роман Федорович
2010 Zenodo  
В доповіді проаналізовано окремі положення чинних нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства. За результатами чого зроблено висновок про те, що хоча в Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» прямо не вказано на те, що оперативна інформація окрім документальної може також мати і предметну форму, однак зазначене стає очевидним виходячи із змісту оперативних заходів передбачених в ньому. Матеріальні об'єкти отримані в результаті ОРД за певних умов можуть
more » ... ися в кримінальному процесі в якості речових доказів.
doi:10.5281/zenodo.3837636 fatcat:7rwkxlaoubcireh5immiqnzjgi