"Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna". O kilku przedziwnych splotach poezj ii rzeczywistości

Adam Fitas
2020 Teksty drugie  
genologia polskiej prozy współczesnej, a zwłaszcza problematyka literatury dokumentu osobistego. Ostatnio opublikował książkę Tylko prawda jest ciekawa. O twórczości Józefa Mackiewicza (Kraków-Warszawa 2019) i zredagował tom zbiorowy Koło Polonistów Studentów KUL (1919-2019). Szkice. Wspomnienia. Materiały (Lublin 2020).
doi:10.18318/td.2020.6.18 fatcat:tgkwaev27bcsbcsfdkv45dwwnu