The Effects of Formaldehyde, Hydrogen Peroxide and Trichlorphon Applications on Selected Hematological Stress Indicators in Mirror Carp (Cyprinus carpio L.)

Aysel ŞAHAN
2020 Acta Aquatica Turcica  
How to Cite: Şahan, A. (2020). The effects of formaldehyde, hydrogen peroxide and trichlorphon applications on some hematological stress ındicators in mirror carp (Cyprinus carpio L.). Acta Aquatica Turcica, 16(1), 71-81. Abstract In this study, the toxic effects of therapeutic doses of formaldehyde (37%), hydrogen peroxide (35%) and trichlorphon (Neguvon), which are commonly used for both prophylactic and treatment purposes in ectoparasites in mirror carp (C. carpio), were evaluated in terms
more » ... valuated in terms of hematological stress indicators. Accordingly, 180 fish (51.13 ± 8.18 g) were kept in eighteen tanks with a volume of 70 L under freshwater conditions at 22±1 o C. The study was designed as three different trials and each trial group was compared with its own control group. Formalin administration was performed for five days, as 150 ppm/30 min/day, while hydrogen peroxide administration was performed for two days as 1000 ppm/20 min/day and Trichlorphon administration, was performed for two days as 150 ppm/30 min/day. At the end of the trials, blood and serum samples collected from fish were evaluated in terms of erythrocyte (RBC), leukocyte (WBC), hemoglobin (Hb) and hematocrit (Hct) values, erythrocyte cell indices (MCV, MCH), cell sizes, leukocyte cell types (lymphocytes, monocyte, neutrophil, eosinophil), and glucose and cortisol levels. RBC, Hb, Hct and erythrocyte indices significantly decreased in all three experimental groups compared to those of the control group of each trial group (p <0.05). In addition, percentile values of lymphocyte, monocyte, neutrophil cells, WBC levels, and serum glucose and cortisol levels significantly increased compared to those of the controls. (p<0.05). On the other hand, significant increases were determined in the blood cell sizes of the fish in the experimental groups. In the study, it has been reported that the chemotherapeutics in mirror carp caused significant differences in the blood parameters of the stress indicator and that the therapeutics used in the study could be considered as a source of stress in terms of dose and time. Keywords: Formaldehyde, hematological parameters, hydrogen peroxide, mirror carp, trichlorphon. Formaldehit, Hidrojen Peroksit ve Trichlorfon Uygulamalarının Aynalı Sazanda (Cyprinus carpio L.) Bazı Hematolojik Stres İndikatörleri Üzerine Etkileri Özet Bu çalışmada, aynalı sazan (C. carpio)'larda gerek profilaktik ve gerekse ektoparazitlerin sağaltımında yaygın olarak kullanılan formaldehit (% 37), hidrojen peroksit (% 35) ve triklorfon (Neguvon)'un tedavi edici dozlarının toksik etkileri hematolojik stres indikatörleri açısından değerlendirildi. 180 adet balık (51,13±8,18 g) 70 L hacimli onsekiz adet tankta, 22±1 o C tatlı su koşullarında tutuldu. Üç farklı deneme olarak kurgulanan çalışmada, her deneme grubu kendi kontrol grupları ile karşılaştırıldı. Formalin uygulaması beş gün, 150 ppm/30dk./gün, hidrojen peroksit iki gün 1000 ppm/20 dk./gün ve triklorfon iki gün boyunca, 150 ppm/ 30 dk./gün olarak çalışıldı. Denemelerin sonunda, balıklardan toplanan kan ve serum örnekleri, eritrosit (RBC) ve lökosit (WBC) miktarları, hemoglobin (Hb) ve hematokrit (Hct) değerleri, eritrosit hücre indeksleri (MCV, MCH), hücre boyutları, lökosit hücre tipleri (lenfosit, monosit, nötrofil, eosinofil), glikoz ve kortizol düzeyleri belirlendi. Her üç ayrı deneme grubunda, RBC, Hb, Hct ve eritrosit indeksleri, her deneme grubunun kontrol grupları ile karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak, önemli düzeyde azalmalar belirlendi (p<0,05). Ayrıca, lenfosit, monosit, nötrofil hücre yüzdeleri ve WBC miktarları ile serum glikoz ve kortizol seviyeleri kontrol ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli düzeyde artış tespit edildi. (p<0,05). Diğer yandan deneme gruplarındaki balıkların kan hücre büyüklüklerinde önemli düzeylerde artış belirlendi. Stres göstergesi kan parametrelerinde tespit edilen önemli düzeydeki farklılıklar, aynalı sazanlarda söz konusu kemoterapötiklerin, terapötik doz ve zamanlarda kullanılmasının, stres kaynağı olarak değerlendirilebileceğini gösterdi. Anahtar kelimeler: Formaldehit, hematolojik parametreler, hidrojen peroksit, aynalı sazan, triklorfon.
doi:10.22392/actaquatr.594137 fatcat:2hkxthzyrbe2ncncboeu2w6w4y