Ragnhild Nilsen (red.): Samhandling i helsefaglig arbeid : Studentopplevelser fra praksisfeltet, Høgskoleforlaget 2009

Bodil Svendsgård
2010 Nordisk Tidsskrift for Helseforskning  
Bokomtale Samhandling i helsefaglig arbeid, Studentopplevelser fra praksisfeltet. Ragnhild Nilsen red, Høgskoleforlaget. 2009 Boka er en liten samling av essay skrevet av helsefagstudenter fra ulike profesjonsutdanninger ved Universitetet i Tromsø, 100 sider. Målgruppen for boka er helsefagstudenter som har vaert eller skal ut i praksis og deres veiledere.
doi:10.7557/14.814 fatcat:f7hm2wjaafgy3bc6mwav3m72ty