Pontic sigillata discovered in the Dacian settlement of Poiana, Nicoreşti commune, Galaţi county

Mariana-Cristina Popescu
2009 Cercetări Arheologice  
Sigillatele pontice descoperite în aşezarea geto-dacică de la Poiana, comuna Nicoreşti, jud. Galaţi Vesela elenistică şi romană descoperită în aşezarea geto-dacică de la Poiana (com. Nicoreşti, jud. Galaţi, România) şi în mare parte aflată în colecţia Muzeului Orăşenesc din Tecuci, jud. Galaţi, a fost prezentată de-a lungul timpului în rapoartele de săpătură, în articole şi în monografia dedicată sitului şi, de asemenea, în studii dedicate importurilor elenistice şi romane descoperite pe
more » ... scoperite pe teritoriul Daciei preromane sau într-un studiu special dedicat ceramicii de import din aşezarea amintită. O reevaluare a ceramicii descoperite în situl de la Poiana a permis identificarea mai multor clase de ceramică elenistică şi romană, dintre care sigillatele pontice fac subiectul prezentului articol. Din lotul de vase elenistice şi romane pe care le-am avut la dispoziţie pentru studiu am identificat 184 de sigillate pontice, piese întregi şi întregibile, ori fragmente de vase cu decor specific acestei clase de sigillate care, din punct de vedere funcţional, se pot grupa în două categorii: vase pentru servit şi vase pentru băut. În ceea ce priveşte formele de vase, am identificat patru forme Hayes (Hayes I, Hayes V, Hayes VIII si Hayes X) şi trei forme care, pe baza analogiilor nord-pontice şi a pastei similare cu a formelor Hayes, pot fi atribuite aceleiaşi clase ceramice.
doi:10.46535/ca.16.01 fatcat:swu4ovdhcrexzis444hgnnw2v4