"NAPRZÓD PRZYSZEDŁ MIKOŁAJ REJ". O LITERATURZE NIEPODLEGŁEJ POLSKI W EPISTOLOGRAFICZNEJ REFLEKSJI ELIZY ORZESZKOWEJ

Ireneusz Sikora
2019
Omówiony na innym miejscu tytułowo-autorski kanon literatury europejskiej 1 , sposoby jej czytania i pragmatycznych funkcjonalizacji w listach pisarki, dopełnić należy zarysem recepcji zjawisk kulturowo-literackich rodzimych, przywoływanych równolegle, równocześnie, bo w latach 1868-1909, i z porównywalną częstotliwością. Obecność polskiej literatury dawnej jest w korespondencji Orzeszkowej poświadczana nazwiskami dziewiętnastu twórców i ich dzieł, spośród których najstarszy jest Biernat z
more » ... na (pierwsza połowa XVI w.), najmłodsi -bracia Jan i Jędrzej Śniadeccy, reprezentujący myśl naukową i filozoficzną późnego Oświecenia wileńskiego; zbiór epistolograficznych świadectw recepcji obejmuje 92 dokumenty o zróżnicowanym charakterze i wartości, ze szczególnym uprzywilejowaniem Jana Kochanowskiego (38) oraz Ignacego Krasickiego (15), ale są tam również pisarze, myśliciele, publicyści dla poszczególnych epok ważni i reprezentatywni, choć nie tak często wymieniani:
doi:10.34768/fp2019a14 fatcat:jzuydbxewbfxbgrruihpajxp3e