Rzecz o przyjaźni i nauce historycznej. Listy Franciszka Bujaka do Stanisława Zakrzewskiego w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Joanna Pisulińska
2020 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych  
doi:10.12775/rdsg.2020.13 fatcat:xff25uashnc73p64zugnhluaca