O problemach ze stosowaniem przepisów dotyczących zakazu "reformationis in peius" przez sąd odwoławczy — studium przypadku

Szymon Tarapata
2021 Przegląd Prawa i Administracji  
W artykule posłużono się przykładem wyroku sądu apelacyjnego, w którym doszło do niewłaściwego stosowania przepisów dotyczących zakazu reformationis in peius. Wskazano, że w niektórych wypadkach, gdy sąd pierwszej instancji błędnie skaże za podżeganie popełnione w formie współsprawstwa, gdy tymczasem oskarżony zrealizował znamiona łańcuszkowego podżegania, wystąpi konieczność wydania wyroku uniewinniającego. Będzie to możliwe przy spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, wyrok skazujący nie może
more » ... zostać zaskarżony na niekorzyść oskarżonego. Po drugie, opis czynu w wyroku skazującym musi być tak skonstruowany, że nie ujęto w nim wszystkich ustawowych znamion przestępstwa.
doi:10.19195/0137-1134.124.18 fatcat:2ccepgeqjfeuxhbqklhpl44jzi