FEATURES OXIDATIVE PROCESSES IN STURGEONS FISH (ACIPENSERIDAE) (REVIEW)
ОСОБЛИВОСТІ ОКИСНИХ ПРОЦЕСІВ У ОСЕТРОВИХ ВИДІВ РИБ (ACIPENSERIDAE) (ОГЛЯД)

M. Simon
2016 Ribogospodarsʹka Nauka Ukraïni  
Мета. Проаналізувати наукові джерела щодо фізіолого-біохімічних особливостей окисно-відновних процесів, зокрема пероксидного окиснення ліпідів та роботи системи антиоксидантного захисту, у осетрових видів риб (Acipenseridae). Висвітлити ініціацію та перебіг оксидативного стресу. Розглянути основні продукти пероксидного окиснення ліпідів, антиоксиданти природного і штучного походження, органи та тканини для дослідження окисно-відновних процесів. Результати. У роботі описано процеси пероксидного
more » ... киснення ліпідів та дію системи антиоксидантного захисту у осетрових видів риб. Стисло представлено механізм дії основних антиоксидантних ферментів. Показано особливості роботи печінки та її участі в ліпідному обміні і системі антиоксидантного захисту. Висвітлено основні антиоксиданти, що застосовуються в годівлі осетрових видів риб. Розглянуто органи та тканини, які найефективніше використовувати для досліджень процесів пероксидного окиснення ліпідів у осетрових видів риб. Практична значимість. Систематизовані дані стосовно пероксидного окиснення ліпідів, оксидативного стресу та функціонування системи антиоксидантного захисту дозволяють знаходити баланс між цими процесами. Дані щодо антиоксидантів, які застосовуються в кормах для осетрових риб, будуть корисними рибоводам-осетроводам. Масив узагальненої інформації буде важливим для науковців, які досліджують особливості перебігу процесів пероксидного окиснення ліпідів та роботи системи антиоксидантного захисту у осетрових видів риб. Ключові слова: осетрові види риб (Acipenseridae), окисні процеси, пероксидне окиснення, ліпіди, оксидативний стрес, система антиоксидантного захисту, антиоксиданти, метаболізм. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ Осетрівництво з використанням установок замкненого водопостачання (УЗВ) є однією з найбільш рентабельних, а, отже, таких, що швидко розповсюжуються, галузей рибництва. Втім, за збільшення масштабів керованого відтворення рибних ресурсів збалансована годівля і оптимізація умов утримання риби стають першорядними завданнями рибницьких підприємств. У зв'язку з цим, стан здоров'я риби і якість комбікормів є вирішальними чинниками рентабельності індустріального рибництва. Це зумовлює актуальність досліджень перебігу процесів пероксидного окиснення ліпідів та дії системи антиоксидантного захисту, оскільки порушення балансу між ними є першою ознакою технологічних порушень при вирощуванні осетрових видів риб. Метою даної роботи є аналіз масиву інформації щодо процесів пероксидного окиснення ліпідів, особливостей © М. Ю. Симон, 2016 ОСОБЛИВОСТІ ОКИСНИХ ПРОЦЕСІВ У ОСЕТРОВИХ ВИДІВ РИБ (ACIPENSERIDAE) (ОГЛЯД) 132 СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО окисного стресу та дії системи антиоксидантного захисту у осетрових видів риб, а також антиоксидантів, що застосовуються в осетрівництві. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
doi:10.15407/fsu2016.04.131 fatcat:vh3636f75bg7xgplb4uyi3za5e