NEGATIVE EVALUATION IN THE SENTENCES WITH THE SPATIAL MARKERS OF "ONE'S OWN" SPACE IN THE ENGLISH BIBLE TEXT: LEXICO-SEMANTIC, SYNTACTIC AND COMMUNICATIVE-PRAGMATIC APPROACHES
НЕГАТИВНА ОЦІНКА В РЕЧЕННЯХ З ЛОКАЛЬНИМИ МАРКЕРАМИ «СВОГО» ПРОСТОРУ В АНГЛІЙСЬКОМУ ТЕКСТІ БІБЛІЇ: ЛЕКСИКО-СЕМАТИЧНИЙ, СИНТАКСИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Iryna Chernyshova
2019 Naukovì zapiski Nacìonalʹnogo unìversitetu «Ostrozʹka akademìâ». Serìâ «Fìlologìâ»  
У статті розглядаються лексико-семантичний, синтаксичний та комунікативно-прагматичний аспекти речень негативної оцінки з локальними маркерами «свого» простору, у зв'язку з чим важливим постає поняття «свого/чужого» простору. У фокусі нашої уваги знаходяться локальні дейктичні маркери на позначення «свого» простору, що займають центральне положення у функціонально-семантичному полі дейксису, а саме here, this/these. Аналіз досліджуваного явища в англійському тексті Біблії виявив домінування
more » ... віднесеності «свого» простору з негативно оцінною особою, зокрема з третьою особою, складних речень та репрезентативних мовленнєвих актів, якими адресант стверджує про несприятливість місця, співвіднесеність «свого» простору з негативно оцінною подією, поняттям, станом справ або з негативно оцінною особою. Метою мовця є висловлення негативного ставлення до об'єкта оцінки та переконання адресата змінити своє ставлення до певних осіб або речей. Ключові слова: «свій» простір, локальний дейксис, негативна оцінка, ономасіологічна ознака, мовленнєвий акт.
doi:10.25264/2519-2558-2019-6(74)-43-45 fatcat:5aa3663tivgg5lnjghwhsmwija