Synchronous multiple early gastric cancer diagnosed before treatment ; report of two cases
同時性多発早期胃癌の2例

Atsushi Harada, Hiroshi Arakawa, Seita Koyama, Sei Adachi, Zensho Ito, Keisuke Saito, Yoshihiro Matsumoto, Kazuki Takakura, Shintaro Tsukinaga, Shunichi Odahara, Toyokazu Yukawa, Mikio Kajiwara (+4 others)
2014 Progress of Digestive Endoscopy  
doi:10.11641/pde.84.1_104 fatcat:dhhk2nzqdfhndcsw3ngdgonyyq