Katılım Bankaları İle Konvansiyonel Bankaların İşleyişlerine Yönelik Müşteri Algı Farklılıklarının Analizi

Şadi Taha SÜNGÜ, Serkan DİLEK
2020 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  
doi:10.15869/itobiad.794135 fatcat:r6xx4hd2xfg5jf4rs72u3zocvu