Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU a jeho dopady na českou právní úpravu

Pavel Loutocký
2017 Revue pro právo a technologie  
Cílem článku je představit mimosoudního řešení spotřebitelských sporů online v právu Evropské unie s využitím ODR (online dispute resolution) a zhodnotit jeho dopady na českou právní úpravu. Daný způsob řešení sporů by měl poskytovat jednoduché, efektivní, rychlé a levné mimosoudní řešení sporů v souvislosti s online transakcemi. Účelem tohoto článku je detailněji prezentovat evropský právní režim a zabývat se jeho jednotlivými fázemi. V druhé části pak budou posouzeny konkrétní dopady
more » ... ného právního režimu na českou právní úpravu. V rámci celého článku budou prezentována jednotlivá úskalí, která nepřispívají k celkové efektivitě a využitelnosti prezentovaného právního rámce.
doi:10.5817/rpt2017-1-9 fatcat:ba3enjtfpnbdnilckk4zgig43q