OTEH 2007 – prikaz naučno-stručnog skupa; SYM-OP-IS 2007 – prikaz naučno-stručnog skupa; SERBIATRIB 2007 – prikaz naučno-stručnog skupa

Nebojša N. Gaćeša, Vlado P. Đurković, Sreten R. Perić
2007 Vojnotehnički Glasnik  
U Beogradu je, od 3. do 5. oktobra 2007. godine, održan II naučno-stručni skup Odbrambene tehnologije OTEH 2007. Prisustvovali su istraživači iz područja odbrambenih tehnologija, sa ciljem da sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledaju aktuelnosti u ovoj oblasti. OTEH je ove godine, po broju prijavljenih i izloženih radova, jedan od najvećih naučno-stručnih skupova u zemlji. Organizacija OTEH-a 2007 poverena je Vojnotehničkom institutu u Beogradu. Prvi naučno-stručni skup pod nazivom Odbrambene
more » ... nazivom Odbrambene tehnologije u funkciji mira održan je od 6. do 7. decembra 2005. godine u Beogradu, u organizaciji Vojne akademije. / SYM-OP-IS predstavlja nacionalnu konferenciju sa međunarodnim učešćem koja, počevši od 1974. godine, jednom godišnje okuplja operacione istraživače, kako teoretičare, tako i stručnjake iz prakse, sa ciljem da se razmene naučne i stručne informacije, prenesu iskustva i saopšte novi rezultati postignuti u razvoju i primeni metoda operacionih istraživanja u najrazličitijim oblastima ljudske delatnosti. U toku svog kontinuiranog održavanja u trajanju od 33 godine na SYM-OP- -IS-u je učestvovalo preko 9000 stručnjaka, a u njegovim zbornicima radova, štampanim pre početka rada svakog simpozijuma, objavljen je impozantan broj od preko 5640 radova sa ukupno preko 6000 autora. Ove godine je za SYM-OP- -IS 2007, posle stručne recenzije, odabrano 178 radova, uz učešće 332 autora iz 13 zemalja. Radovi su razvrstani u 30 standardnih sekcija simpozijuma. / U organizaciji Jugoslovenskog druš- tva za tribologiju, od 19. do 21. 6. 2007. godine, u Kragujevcu je održana međunarodna konferencija o tribologiji pod nazivom SERBIATRIB 2007. Izvršni organizator bio je Mašinski fakultet u Kragujevcu, a pokrovitelj Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije. Po već ustaljenoj praksi štampan je zbornik radova na 310 stranica, čiji je redaktor prof. dr Miroslav Babić, profesor na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, a predsednik Programskog odbora bio je dr Branko Ivković, nekadašnji profesor na Mašinskom fakultetu [...]
doaj:a577daba13064e539782ec25372319f6 fatcat:l5i5vjmho5aupogb7wkvt3ber4