Polski esej literacki. Antologia wstęp i opracowanie Jan Tomkowski

Konrad W. Tatarowski
2020 Studia Medioznawcze  
Recenzje 1 Zob. m.in.: J. Tomkowski, Jerzy Stempowski, Warszawa, 1991; Ukraina i Polska w utworach Stempowskiego, Buczkowskiego i Kuśniewicza, czyli o czesaniu diabła grzebieniem [w:] Tematy i pryzmaty (red. A. Brodzka, Z. Ziątek), Wrocław 2000; Lekcja sceptycyzmu. Krytyka literacka w ujęciu Jerzego Stempowskiego [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej (red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski), Warszawa, 2003; Dziedzictwo antyku w eseistyce Jerzego Stempowskiego i Józefa Wittlina [w:]
more » ... edzictwo antyczne a polska tradycja kulturowa (red. M. Regulski), Warszawa, 2004; Eseista jako literacki przemytnik [w:] Wojna książek. Biblioteka i historia literatury ,Warszawa 2013, s. 288-311. 2 Recenzowałem ją w "Studiach Medioznawczych" 2014, nr 2 (57), s. 241-244.
doi:10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.361 fatcat:tcri22pdujcvbegcmsx2sd6doy