Okresowa abstynencja seksualna mężczyzn żyjących w stałych związkach – wybrane aspekty

Justyna Stępkowska, Emilia Żurada
2020
Abstynencja seksualna określana również jako wstrzemięźliwość seksualna to okresowa bądź stała rezygnacja z aktywności seksualnej. Abstynencja seksualna, z punktu widzenia etapowości rozwoju psychofizycznego człowieka jest zjawiskiem naturalnym, występującym z różną intensywnością w poszczególnych etapach rozwojowych człowieka. Istotnym czynnikiem charakteryzującym okresową bądź stałą abstynencję seksualną jest celowość i wynikająca z niej świadomość decyzji o niepodejmowaniu aktywności
more » ... ej. Cel. Celem pracy była analiza wybranych aspektów stosunku mężczyzn żyjących w stałych związkach do okresowej wstrzemięźliwości seksualnej. Materiał i metody. Badania zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadzono wśród 453 mężczyzn, żyjących w stałych związkach. Uczestników badania podzielono na grupę badaną (mężczyźni, którzy kiedykolwiek stosowali okresową wstrzemięźliwość seksualną; 57% ogółu) oraz grupę odniesienia (mężczyźni, którzy nigdy nie stosowali okresowej wstrzemięźliwości seksualnej, 43% ogółu). W analizach statystycznych przyjęto poziom istotności p< 0,05. Statystyczne opracowanie wyników zostało wykonane za pomocą programu IBM SPSS Statistics 23. Wyniki. (1) Uzyskane wyniki badania wskazują, że stosunek do wstrzemięźliwości powiązany był z rozumieniem tego pojęcia w grupie badanej (p<0,05) i ogółem (p<0,01). Pozytywne nastawienie do wstrzemięźliwości istotnie dodatnio korelowało z rozumieniem pojęcia wstrzemięźliwość seksualna jako całkowity brak aktywności seksualnej. (2) Pozytywny stosunek do wstrzemięźliwości seksualnej powiązany był istotnie statystycznie z jej stosowaniem (p<0,001). (3) Pozytywny stosunek do wstrzemięźliwości seksualnej dodatnio korelował z deklaracją polecenia jej innym parom (p<0,001).
doi:10.34766/fetr.v43i3.323 fatcat:h2fcuxjharaanhmhadznqcbibi