Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych / Conditions of spatial diversity of separate collection of municipal waste

Artur Myna
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Budownictwo mieszkaniowe jako potencjał rozwojowy miast / Housing industry as the developmental potential of cities ............. Adam Drobniak: Ekonomiczne koncepcje rozwoju w kontekście rewitalizacji miast -studia przypadków / Economic development's concepts in the context of urban and postindustrial land revitalization -case studies ....... Romana Głowicka-Wołoszyn: Identyfikacja efektów przestrzennych w ocenie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego / Identification of spatial
more » ... ffects in evaluation of financial condition of Wielkopolska Voivodeship communes ..
doi:10.15611/pn.2016.432.13 fatcat:snxzmw32qja2hdmdrpa4lblwtq