Specific features of protecting critical infrastructure

Marija Micovic
2014 Bezbednost Beograd  
Апстракт: Заштита критичне инфраструктуре представља основу одржавања функционалности друштвене заједнице у ванредним ситуацијама, попут природних катастрофа. Главни циљ заштите критичне инфраструктуре је да се у таквим ситуацијама одржи континуитет у њеном функционисању. Несметано функционисање система критичне инфраструктуре представља приоритет заједница локалне самоуправе, сваке државе, као и наднационалних творевина. Критични инфраструктурни системи се граде како би обезбедили услуге за
more » ... олико генерација током неколико деценија. Ови системи су постали врло интегрисани у модеран живот. Данас људи очекују да могу несметано да путују у било које време, и да имају комуникацијске везе кад год пожеле. У савременим индустријама сасвим је очекивано да постоји потребна расположива инфраструктура која треба да омогући транспорт сирових материјала, финалних производа, испоруку хране и трајних добара на тржишта и луке, и омогући размену идеја и финансијских трансакција електронским путем. Кључне речи: критична инфраструктура, заштита, процена ризика, ванредна ситуација.
doi:10.5937/bezbednost1403165m fatcat:gmzaqjwvfrhhjjes7ji6r5k5kq