Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest faktem naukowym?

Piotr Przybył
2018 Tarnowskie Studia Teologiczne  
doi:10.15633/tst.2614 fatcat:tjqmtfntsjeirmu2n27p3o3l2u