Recurrent respiratory infections with severely damaged lung functions: Kartagener's syndrome: Case report

Ivan Cekerevac, Vladimir Jakovljevic, Ljiljana Novkovic, Dragan Radovanovic, Zorica Lazic
2008 Medicinski pregled  
Sazetak -Kartagenerov (iii Sivertov) sindrom predstavlja klinicku manifestaciju primarne cilijarne diskinezije kojim dominira trijas: bronhiektazije, hronicni sinuzitis i situs viscerum inversus itotalis iii dekstrokardija). Siewert je 1904. prvi opisao ovu udruzenost, a Kartagener je 1933. godine prvi prepoznao ovu klinicku trijadu, kao iskljucivo kongenitalni sindrom. Diskinezija ili potpuno odusustvo pokretljivosti cilija predstavlja predsipoziciju za rekurentne respiratorne infekcije, koje
more » ... ne infekcije, koje u krajnjem rezultiraju bronhiektazijama. Infekcija srednjeg uva veoma je cesto udruzeni fenomen, usled nedovoljne pokretljivosti cilija u Eustahijevoj tubi. Kod muskaraca je prisutna potpuna infertilnost, dok je kod zena prisutna supfertilnost sa cestim ektopicnirn trudnocama, Prikaz naseg slucaja predstavlja bolesnica srednjeg zivotnog doba, koja je vise godina unazad lecena pod dijagnozom hronicna opstruktivna bolest pluca u ambulantnim uslovima. U licnoj anamnezi navodi ceste respiratorne infekcije od detinjstva, glavobolje i upale sinusa. Istice vanmatericnu trudnocu pre deset godina i da nema potomstva, uprkos vise pokusaia vantelesne oplodnje. Zbog klinickih znakova insuficijencije desnog srca i opisanih elektrokardiografskih promena uraden je ehokardiografski pregled gde je videna dekstrokardija, a ultrasonografskim pregledom abdomena viden je situs inversus, uz nalaz u fizioloskim granicama. Prisustvom situs viscerum inversusa dokazano radiografijom grudnog kosa, ehokardiografijom i ultrasonografijom abdomena, bronhiektazija verifikovanih kompjuterizovanom tomografijom i hronicnog sinusitisa dokazanog radiografijom paranazalnih supljina, potvrdeno je postojanje Kartagenerovog sindroma. Kljui.'ne reci: Kartagenerov sindrom; Bronhiektazije; Sinusitis; Inverzija organa Rad je primljen 23, III 2007. Prihvacen za stampu 27. V 2007. BIBLID.0025-81 05:(2008): LXI:5-6:295-298,
doi:10.2298/mpns0806295c pmid:19102079 fatcat:vui6gsf3erfhhgtncwi6gue5e4