PİYODERMA GANGRENOZUM BENZERİ LEZYONLARLA SEYREDEN BEHÇET OLGUSU A BEHÇET'S CASE WITH LESIONS RESEMBLING PYODERMA GANGRENOSUM

Demet Çiçek, Rahime İnci, Bengü Çobanoğlu, Selma Dertlioğlu, İbrahim Kökçam, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Dalı, Patoloji Dalı, Elazığ, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi (+2 others)
2010 J Kartal TR   unpublished
Otuz iki yaşındaki kadın hasta 10 gün önce bacağında, altı gün önce de genital bölgesinde başlayan ağrılı yara şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinden son 3 yıldan beri tekrarlayan oral aftları olduğu öğrenildi. Hastanın yapılan dermatolojik muayenesinde, sağ bacak medialinde 5x4 cm boyutlarında, etrafın-da mor renkli bir hale olan eritemli bir alan ve bu alanın alt-iç kısmında 2 cm çapında üzeri nekrotik materyal-le kaplı bir adet ülser mevcuttu. Sağ bacaktaki lezyondan
more » ... aktaki lezyondan alınan biyopsi materyalinin histopatolojik inceleme-sinde lezyonlar vaskülitin eşlik ettiği piyoderma gangrenozum (PG) ile uyumlu bulundu. Histopatolojik ince-lemede vaskülit bulgularının eşlik etmesi, oral aft öyküsü, bilateral anterior üveit sekeli ve paterji test pozitif-liği olan hastaya Behçet hastalığı (BH) tanısı konuldu. Piyoderma gangrenozum benzeri lezyonlarla seyreden, etyolojik araştıma sonrasında BH tanısı alan bu olguyu her iki hastalığın birlikteliğine ve klinik-histopatolojik farklılıklarına dikkat çekmek amacıyla sunuyoruz. Anahtar Sözcükler: Behçet hastalığı; piyoderma gangrenozum; ülser. A 32-year-old female patient was admitted to our polyclinic with complaints of painful lesion, which started 10 days before on her leg and six days before in the genital area. It was learned that she had experienced recurrent oral ulcers for the last three years. The dermatological examination revealed an erythematous site measuring 5x4 cm surrounded by a purple ring on the middle right leg and an ulcer 2x2 cm in diameter covered with necrotic material at the lower inner part of this area. Histological examination of the biopsy material taken from the lesions on the right leg was compatible with pyoderma gangrenosum (PG) accompanied by vasculitis. Presence of vasculitis signs in the histopathologic examination, history of oral aphthae, bilateral anterior uveitis sequelae, and pathergy test positivity led to the diagnosis of Behçet's disease (BD). We present this case who had PG-like lesions and was diagnosed as BD after etiological investigation to draw attention to the coexistence of the two diseases and their clinical-histopathologic differences.
fatcat:j7ki3novorgqbpibrtn2wdohdm